Moodulmaja tehas aastast 2004

Arendusprojekt

Projekti eesmärgiks on välja töötada Skandinaavia turule moodulitest autonoomse suvila lahendus,
mis loob olulise konkurentsieelise eksportturgudel.

Uue moodulitest autonoomse suvila turuletoomiseks viiakse käesoleva projekti raames ellu järgnevad
arendustegevused:

  • moodulitest autonoomse suvila lahenduse väljatöötamine (arendustööd: sihtturgude nõuete väljaselgitamine, mille põhjal töötatakse välja uute skaleeritavate toodete projektijoonised, erilahendused, konstrueeritakse mahuteid sisaldav plaatvundament, projekteeritakse ja sertifitseeritakse toode sihtturu nõuetele vastavaks);
  • ettevõtte tootmisvõimekuse ja efektiivsuse tõstmine suurenenud nõudluse tagamiseks – tootmisvõimsus tõuseb aastaks 2021 üle 2,5 korra (koolitused ja ühekordne investeering tootmistarkvarasse);
  • luuakse uued turundusmaterjalid ettevõtte ekspordivõimekuse tõstmiseks.

Projekti tulemusena on 2018. aasta lõpuks:

  • Valminud uus toode – moodulitest autonoomne suvila, mis vastab valitud sihtturgude Ehitusstandardite nõuetele;
  • Lansseeritud eksporditurgudel (Soomes, Rootsis) moodulitest autonoomne suvila;
  • Müügitulu kasvanud 11,4 mln eurole;
  • Eksporditulu kasvanud 9,9 mln eurole;
  • Lisandväärtus töötaja kohta võrreldes 2016. a kasvanud 41 tuh eurole.

Projekti tegevused viiakse ellu perioodil 9.10.2017-30.06.2018. a. Arendustegevuste eelarveks kujuneb ca 300 tuh eurot mille finantseerimiseks taotletakse toetust EAS Ettevõtte Arenguprogrammi
meetmest 105 tuh eurot.

Uue moodulitest autonoomse suvila väljatöötamisel kasutatakse Akso senised oskused ja kogemused
moodulmajade valmistamisel ja nende paigaldamisel. Samuti rakendatakse uue toote juures Akso
unikaalset konkurentsieelist loovat plaatvundamenti, mis võimaldab moodulitest koosneva suvila
objektile paigaldada konkurentidest ligi 20% odavamalt ning ligi 3 korda kiiremini (tänu unikaalsele
plaatvundamendi tehnoloogiale).

Uue skaleeritava moodulitest autonoomse suvila väljatöötamisel lähtutakse iga ekspordituru
ehitusnõuetest, regulatsioonidest ja turu vajadustest, millest tulenevalt valmib projekti lõpuks kokku
1-2 erinevat moodulitest autonoomse suvila lahendust.

Projekti number EU51858

Imago